TARIFFAVTALE

Vi verdsetter våre medarbeideres rettigheter og ønsker et seriøst arbeidsliv. Derfor har vi tariffavtale og er stolte over 100% grad av organiserte kollegaer. 

REGISTRERT TURISTFISKEBEDRIFT

Lofotferie AS (993 446 742) er registrert turistfiskebedrift og medlem av Yes Seafishing, en organisasjon for sjøfisketurisme. Se forskrift om rapportering av fangst fra turistfiskebedrift.

HELT MED!

Lofotferie AS er veldig stolt av å være første bedrift i Lofoten som er Helt Med  og har ansatt person med nedsatt funksjonsevne. Helt Med er en stiftelse som jobber for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i ordinært arbeidsliv.